16 december 2018, 09.30 uur: mevrouw Nelleke Berntsen, 3e advent

Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Diaken van dienst is Margriet Mulder. Organist is Henk VisserDe eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Expect/Studentenpastoraat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen intochtslied: Psalm 103: 1 en 5 Zegen mijn ziel
Welkom, mededelingen, stil gebed
Aansteken derde adventskaars
Zingen: Psalm 103: 7
Votum en groet
Zingen: Psalm 103: 8
Gebed om ontferming en de Heilige Geest
Zingen: Psalm 103: 9
Kindernevendienst:
Filmpje, uitleg en lied Kom erbij
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing OT: Sefanja 3: 14 t/m 20
Zingen: Lied 413 (ELB) Lichtstad met uw paarlen poorten
Schriftlezing NT: Lucas 3: 7 t/m 18
Zingen: Lied 247: 1, 3, 4 en 5 Blijf mij nabij  
Preek / orgelspel
Keuzelied (Maarten Kuitert) Gena van God, hoe loof ik U
Kinderen komen terug, afsluiting project en projectlied
Gebed, afsluiten met gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van onze gaven
Zingen slotlied: Lied 769: 1, 2, 5 en 6 Eens als de bazuinen klinken
Zegen, gevolgd door 3 x Amen

Kindernevendienstproject: De profeten weten het al

Vandaag staat Jesaja 52:7-10 centraal: God zal terugkomen naar Jeruzalem en er zal weer vrede zijn. Ook zal God alle mensen troosten