14 oktober 2019, 14.30 uur: Najaarsbijeenkomst oudere gemeenteleden

Op 14 oktober hebben we onze najaarsbijeenkomst voor ouderen in De Fontein. Ook alleenstaande gemeenteleden die nog geen 70 jaar zijn, zijn van harte welkom. De meditatie wordt verzorgd door ds. Hans Kemperman en als gast hebben we de heer Jaap de Groot uit Leeuwarden. Hij houdt een lezing over het praamvaren door de grachten en singels van Leeuwarden. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen. Taakgroep Ouderen