Pastoraat

Werkwijze van het pastoraat

Hoe kun je op een goede manier pastoraat verlenen aan een gemeente die tot voor kort uit drie wijkgemeentes bestond? Met die opgave zat de taakgroep Pastoraat, een enorme klus. Maar Peter de Vries en Jacqueline van Bruggen zijn vol goede moed begonnen, en het resultaat mag er zijn.

De taakgroep Pastoraat heeft De Fontein verdeeld in 27 wijken. Die wijken zijn ingedeeld met behulp van de kaart van Leeuwarden. Elke pastorale ouderling heeft vijf of zes wijken. Maar dan zijn we er nog niet: de wijk is verdeeld kringen en de kringen bestaan op hun beurt uit kleine kringen. Elke kleine kring heeft een eigen kringcontact: iemand die de mensen in zijn of haar kring kent en contact met hen onderhoudt.

In onderstaand overzicht vindt u een overzicht van de 27 wijken met de daarbij horende ouderling en predikant. Voor wat betreft de predikant is het zo dat gemeenteleden die vanouds tot de wijkgemeente 'Rondom de Open Hof' behoorden ds. Kemperman als wijkpredikant hebben, ook al wonen ze een wijk waar volgens de indeling ds. Van Vliet de wijkpredikant is. Voor gemeenteleden die vanouds lid waren van de Koepelkerkwijk geldt ds. Van Vliet hun wijkpredikant is, ook al wonen ze in een wijk waarvoor ds. Kemperman de wijkpredikant is.

Aanspreekpunt voor de taakgroep Pastoraat is Peter de Vries: pastoraat@defontein058.nl

Klik op het overzicht voor een leesbare versie.