Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van De Fontein. Hij is als volgt gestructueerd:

In de Grote Kerkenraad zitten alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen). Hij vergadert tenminste vijf keer per jaar en neemt beslissingen over de belangrijke kerkelijke zaken. De Grote Kerkenraad bestaat voor het seizoen 2018/2019 uit twee predikanten,  ouderlingen, vier diakenen en drie ouderling-kerkrentmeesters.

De Kleine Kerkenraad komt zeven keer per jaar bijeen en is vooral bezig met het (doen) organiseren van de wijkactiviteiten. De Kleine Kerkenraad bestaat uit: een voorzitter, een scriba, beide predikanten, drie ouderlingen die vertegenwoordiger zijn van een Taakgroep, twee diakenen en een ouderling-kerkrentmeester.

Tot slot is er een Moderamen bestaande uit de voorzitter, de scriba (secretaris), een predikant, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Het Moderamen bereidt de vergaderingen van de Grote en de Kleine Kerkenraad voor.

Vanuit de kerkenraad van De Fontein zijn diverse ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w.

Berichten voor de kerkenraad kunnen naar scriba@defontein058.nl

Voor het seizoen 2018-2019 is de kerkenraad als volgt samengesteld

content image

Moderamen (Dagelijks Bestuur)

 
Willem DijkstraPreases 
Reinouw JellemaScriba 
ds. Alfons van Vliet  
ds. Hans Kemperman Afgevaardigde naar AK
Gerrit KrikkeOuderling-KerkrentmeesterAfgevaardigde naar AK
Margriet MulderDiaken 

Kleine Kerkenraad

  
Moderamen +  
Romana BremerJeugdouderling 
 Pastoraal Ouderling 
Guus YskaOuderling-Kerkrentmeester 
Germen van IJsOuderling Vorming en Toerusting/Evangelisatie 
           
Aafke en Durk BoomsmaPastoraal Ouderling 
   
   
Margreet MollemaPastoraal Ouderling 
Jan MeijeringOuderling-Kerkrentmeester 
Menno Sijtsma

Diaken

Afgevaardige AK
Afgevaardige CvD
Johan van der VeenDiaken