Fontana Musica ♫

10-11-2018

Gelegenheidskoor Fontana Musica gaat weer oefenen i.v.m. het zingen in de dienst van Eerste Kerstdag 25 december. De repetities zijn in De Fontein op de woensdagen 21 en 28 november, 5 december (bij voldoende deelname), 12 en 19 december, steeds van 19:15 tot ± 20:15 uur. Deze keer graag van tevoren even opgeven per email. Wij proberen dan een mailtje terug te sturen met een muziekbijlage, zodat thuis alvast geoefend kan worden. Graag even aangeven of men relatief hoog (sopraan/tenor) of laag (alt/bas) zingt. Graag tot ziens.

Henk Visser

Lees verder

Collecten voor Sulawesi

19-10-2018

De extra collecte van zondag 14 oktober voor noodhulp aan Sulawei heeft 473,60 euro opgebracht. De collecte tijdens de Sing In van zondagavond 7 oktober was ook bestemd voor hulp aan Sulawesi. Deze collecte heeft 414,37 euro opgebracht.  Hartelijk dank voor uw steun!

 

Lees verder

Actie voedselbank

19-10-2018

De Diaconie wil de inzamelactie voor de voedselbank weer van harte bij u aanbevelen. De dankstond voor gewas en arbeid van 7 november valt samen met de inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen.   Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 4  november tot vrijdag 9 november. Op vrijdag 9 november wordt alles rond 11.00 uur weer opgehaald door de voedselbank.

De bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt. Deze producten kunt u op de kar in de hal van de kerk leggen. De volgende producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op leeuwarden.voedselbankennederland.nl

Lees verder

Keuzelied

12-10-2018

Binnen onze gemeente bestaat een grote variëteit aan liederen. Wat fijn dat we via de beamer uit zoveel verschillende bundels kunnen putten! Zoveel zielen, zoveel verschillen, en dat is soms ook lastig. Waarom zingt iemand graag een psalm en een ander een Johannes de Heer lied, een opwekking of een gezang? Waarom zingt iemand graag in het Engels en de ander in het Nederlands? Het is fijn om dit van elkaar te weten, zodat we ook hierin meer begrip krijgen voor elkaar.

Daarom beginnen we dit seizoen met het keuzelied. Het is de bedoeling dat er twee keer per maand een keuzelied gezongen wordt voor of in de dienst. Degene die dit keuzelied aandraagt, vertelt aan de gemeente wat dit lied voor hem/haar betekent, en waarom dit bij zijn/haar favoriete liederen behoort. Wie dit liever niet zelf vertelt op het podium, kan het ook naar de dominee mailen, zodat deze het voorleest. Wilt u/ wil jij ook een keer meedoen? Er ligt een intekenlijst in de hal, waarop aangegeven kan worden welk lied u/jij graag een keer zou willen zingen in de dienst. Uit deze lijst zullen liederen worden gekozen, passend bij een thema van de dienst. Intekenlijst gemist?

Taakgroep Eredienst, Suzanne Yska

 

Lees verder

7 oktober 2018, 19.00 uur: Sing In

07-10-2018

Op zondag 7 oktober is er in De Fontein weer een Sing In, aanvang 19.00 uur  (en niet om 17.00 uur zoals hier en daar is aangekondigd)  Wegens enorm succes hebben we het Multicultureel Gospelkoor All for One weer uitgenodigd. Het wordt weer een muzikale topper! Voorganger is Leo Blees uit Wouterswoude en organist is Henk Visser.

Noteer alvast deze datum. Allen van harte uitgenodigd.

Sing In Commissie De Fontein

Lees verder

14 oktober 2018, 09.30 Themakerkdienst over Bolivia

05-10-2018

Tijdens de dienst van 14 oktober blikken onze jongeren, aan de hand van persoonlijke ervaringen en veel foto's, terug op hun reis naar Bolivia. Tijdens deze dienst worden ook de muzieknummers gezonden die zij zongen in Bolivia. Er is in de dienst helaas niet genoeg tijd om alles te vertellen. Daarom is er na de dienst een uitvoerige presentatie  waarin de jongeren u uitgebreid zullen vertellen over hun tijd in Bolivia en u ook veel foto's zullen laten zien. Voor een korte impressie van de reis: https://www.youtube.com/watch?v=CFdgwq5nlS0

Lees verder

Drie avonden over ‘Luisterend bidden’

05-10-2018

Dat God een ‘luisterende’ God is, weten we, we zijn daar al van jongs af aan mee opgegroeid. Maar weten we ook dat Hij vóór alles een ‘sprékende’ God is?! Die op allerlei manieren met ons wil communiceren? Velen van ons hebben dat nooit echt geleerd: luisteren naar God en Hem horen spreken. We hebben wel geleerd te praten tégen God, maar een echt gesprek voeren met Hem, nee dat hebben we misschien nooit geleerd…

Op drie avonden in november (de donderdagen 1, 15 en 29) gaan we ons met elkaar in dit alles verdiepen. Hóé kunnen we steeds beter leren luisteren naar God, waar lopen we tegenaan, hóé luisteren we, etc.

Deze drie avonden zijn aan de ene kant een prachtig ‘slotakkoord’ op de cursus over de Heilige Geest, die dan net afgelopen is.

Tegelijk vormen ze ook samen de prelude voor de cursus ‘Levend in Christus’ die in december/januari weer van start zal gaan.

Maar de drie avonden zijn ook prima apart te volgen, dus zónder met één van beide andere genoemde cursussen  mee te doen. Wil je meedoen met deze drie avonden, georganiseerd door de Taakgroep Gebed, geef je dan uiterlijk 14 oktober op bij ds. Alfons van Vliet (dat kan persoonlijk; via de mail: vanvlietalfons@gmail.com, of via whatsapp: 06 361 524 38). De kosten van deze drie avonden samen bedragen 10 euro per persoon en we gaan van start als er minstens 15 mensen mee doen. U mag ook gerust anderen, buiten onze gemeente, hierop attenderen.           

ds. Alfons van Vliet

Lees verder

Bijbelkring ds. Hans Kemperman weer van start

29-09-2018

Op woensdag 3 oktober – van 10.00 tot 11.30 uur – begint de Bijbelkring onder leiding van ds. Hans Kemperman. Dit jaar werken we aan de hand van het boekje van Pieter J. Lalleman, Leeuw en Lam, Bijbelstudies over Openbaring. We komen ongeveer een keer in de drie weken bij elkaar. De eerstvolgende data spreken we af op 3 oktober. U bent van harte welkom.

Lees verder

3 oktober 2018, 10.00 uur Start Bijbelkring ds. Kemperman

29-09-2018

Lees verder

Een nieuw seizoen

21-09-2018

Er is van alles te doen in De Fontein, en voor iedereen. Ook komend jaar zijn er cursussen, kun je je aansluiten bij een GemeenteGroeiGroep (GGG) of meedoen met een bijbelstudiegroep, en kan je kind naar de kindernevendienst of de oppas. In dit foldertje staat een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Laat je inspireren, doe mee of zet zelf iets nieuws op!

Lees verder

22 en 23 september 2018: Startweekemd

16-09-2018

Op zaterdag 22 en zondag 23 september zal het Startweekend van De Fontein plaatsvinden.

De zaterdagmiddag kent twee onderdelen:

Voor iedereen: een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Nijkleaster staat voor stilte, verbinding en bezinning en zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Voor meer informatie zie www.nijkleaster.frl. Inmiddels hebben 22 gemeenteleden zich aangemeld.

Programma zaterdagmiddag

Vanaf 13:00 per fiets of auto naar Jorwert; 14:15 uur Kennismaken; 14:30 uur Presentatie over Nijkleaster;

15:15 uur Mini-Kleasterkuier (in of rond de kerk);

16:00 uur Viering; 16:30 uur afscheid, waarna terug naar Leeuwarden. Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Henk Douma

Voor de tieners (12 tot 20 jaar): Suppen.

13.45 uur: Verzamelen op de fiets bij 4:14;

14.30-16.00 uur: Sup Citytour door Leeuwarden;

16.30-18.00 uur: Partypizza in 4:14. Mocht het slecht weer worden dan hebben we een alternatief programma! Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Laura van der Meer

Programma zondag:

Feestelijke dienst met veel muziek; Koffie met iets lekkers (op de intekenlijst voor bakkers van een cake, koek of taart staan 6 namen. Daar kunnen nog wel een paar bij). Graag bericht naar Henk Douma. Presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk seizoen 2018-2019 zullen plaatsvinden; Gezamenlijke lunch.

Lees verder

11 november 2018, 09.30 uur; ds. Alfons van Vliet

16-09-2018

Organist is Henk Zandstra m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 623 (Opw.) met filmpje en Welkom, welkom in ons midden
Welkom en mededelingen
In gebed bereiden we ons voor op deze dienst
Aanvangslied: Ps. 98: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 425 (ELB 2x) Dit is de dag
Dopen van Laurens Gjalt de Haan
Zingen: Lied 599 (Opw.) ‘Wat dopen eigenlijk is…’
Zingen: Lied 68 (Kinderopw.) Diep, diep, diep als de zee…
Vragen aan de doopouders
Zegenwens (Elly & Rikkert)  
Doopbediening
Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan)   
Zingen (staande): Lied 185 (Opw. voor kinderen) (2x)
De Here zegent jou en Hij beschermt jou, Hij schijnt zijn licht over jouw leven; Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, Hij zal zijn vrede aan je geven.
Aansteken doopkaars en gedichtje
Gedicht en uitreiking doopkaart en visje ophangen
Gebed om het licht van Gods Geest
Lied: Weet je dat de Vader je kent
Weet je, dat de vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ik weet, dat de vader me kent. Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben. Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst    
Bijbellezing: Jozua 1: 1-9
Verkondiging
Zingen: Lied 427: 1, 4, 5, 6 en 7 (LvdK)
De kinderen komen terug
Gebeden, die we zingend afsluiten met God van licht (tekst is aangegeven op de bijlage bij de zondagsbrief)
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 864: 1,2 en 5
Zegen

Lees verder

18 november 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (viering Heilig Avondmaal)

16-09-2018

Lees verder

3 november 2018: Make Some Noise Kids Liveshow 2018

14-09-2018

Zijn jouw kinderen helemaal weg van Make Some Noise? Dan hebben wij goed nieuws! Op zaterdag 3 november 2018 is er een liveshow van Make Some Noise Kids vol met dans, muziek en vele liedjes. Ook is er een afterparty met popcorn en een MSNK fotomuur! De liveshow wordt gehouden in de Salvator kerk en is om 19:00 uur. Een ticket kost € 19,50 en een gezinsticket € 73,50 (2 volwassenen en twee kinderen). Om het extra bijzonder te maken, kan je nu jouw ticket reserveren voor € 10,- via kinderneverdienst@defontein058.nl en vullen wij de rest aan! Reserveren kan tot en met zaterdag 29 september 2018.

Leiding Kindernevendienst

Lees verder

De horizon van Friesland, gezien door de ogen van amateurkunstenaars

11-09-2018

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 hebben vier amateurschilders uit Leeuwarden groepen amateurkunstenaars in de provincie uitgenodigd een creatieve bijdrage te leveren. Thema voor deze bijdrage is "Horizon en Aarde". Amateurkunstenaars, in ieder dorp of stad in onze provincie, laten hun werk zien in plaatselijke exposities. Gezamenlijk vormen zij één grote expositie verbonden door het thema ‘De Horizon van Friesland’.

In Friesland is de horizon, meer dan op andere plaatsen, zeer divers: zee, wad, meren en oneindig veel agrarisch land zijn duidelijk te herkennen.

De samenhang in het thema tussen alle werken is een zelfde horizonlijn. De diversiteit ontstaat doordat kunstenaars op verschillende grootte werken en in verschillende technieken. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen de verschillende  groepen amateurkunstenaars. 

Tussen 14 september en 14 december 2018 worden de schilderijen die schildersgroep 'De Einder' in dit verband heeft gemaakt, geëxposeerd in 'De Fontein', Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden.
'De Fontein' is voor deze expositie geopend op woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur.

 

Lees verder

25 november 2018, 09.30 uur; ds. Hans Kemperman (Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar)

11-09-2018

Lees verder

2 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 1e Advent

01-09-2018

Lees verder

9 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 2e Advent

28-08-2018

Lees verder

15 december 2018, 19.30 uur: Sing In

27-08-2018

Op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur, m.m.v. Kamper Vocaal Ensemble Kavoca o.l.v. Luthine Postuma. Vleugel: Jurgen Lipke; Marimba: Hendri Westra; Organist: Gerk Venema. Het is de laatste Sing In. De commissie heeft besloten te stoppen met de Sing In diensten. Maak het dus nog een keer mee, het wordt een fantastische slotavond met veel zang en muziek

Lees verder

16 december 2018, 09.30 uur: mevrouw Nelleke Berntsen, 3e advent

26-08-2018

Lees verder

Cursus: Kom Heilige Geest

25-08-2018

Persoon en werk van de Heilige Geest vormen wellicht in onze kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en openheid voor het feit, dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente en in het leven van de gelovige. Het Evangelisch Werkverband heeft een cursus ontwikkeld rond de bede: “Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen. Per cursusavond komt één onderwerp aan de orde.

  • Kom Heilige Geest: (27 september)

er wordt benadrukt wíe de Heilige Geest is en wat Zijn werk is, ook voor ons vandaag.

  • Vernieuw uw kerk: (4 oktober)

hier bekijken we wat de gemeente in Efeze leert over persoon en werk van de Heilige Geest en wat wij daarvan kunnen leren voor de kerk vandaag.

  • Vernieuw mijn leven: (11 oktober)

Geestelijke vernieuwing begint in ons eigen leven. Hoeveel ruimte is er voor Gods Geest in de werkelijkheid van ons bestaan? Durven we ons daarvoor open te stellen.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 10 euro voor drie avonden. Een cursusboekje en koffie zijn inbegrepen.

Cursusleider is ds. Marius Koppe

Opgave

Opgave voor deze cursus voor 20 september bij de Taakgroep Vorming en Toerusting: vormingentoerusting@defontein058.nl    

Lees verder

23 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 4e advent

20-08-2018

Lees verder

25 december 2018, 09.30 uur: ds Hans Kemperman, 1e Kerstdag

18-08-2018

Lees verder

30 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

16-08-2018

Lees verder

31 december 2018, 19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Oudjaarsavond

15-08-2018

Lees verder

Dringend oppas nodig!

01-06-2018

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl

Lees verder

Tienerkamp De Fontein

01-06-2018

Zaterdag 7 en zondag 8 juli is het weer zover. Het jaarlijkse tienerkamp van De Fontein. Dit jaar hebben we een toplocatie, en wel op het Summercamp in Heino. Een reusachtig terrein met een groot sportveld, basketbalveld, volleybalveld, zwembad, sporthal, bioscoop, midgetgolf en verschillende mogelijkheden voor outdoor activiteiten. De kosten voor het kamp zijn € 15,00 per persoon. We vertrekken op zaterdag 7 juli om 10:00 vanaf De Fontein en zijn zondag rond 15:30 weer terug. Er is een flyer met meer informatie, dus ben je geïnteresseerd en heb je de flyer nog niet. Laat het even weten! Opgeven is verplicht en kan bij Karina van der Wal,

Lees verder

Kidsspecial

25-05-2018

Zondag 3 juni is er weer een Kidsspecial. De kinderen gaan de hele dienst aan de slag met het thema: Durf jij te delen? We spelen het Kinderen en Armoedespel, praten door over arm en rijk en wat daarover in de Bijbel staat. De jongsten zullen vooral aandacht aan Jesca besteden en voor haar iets moois maken omdat zij 26 juni jarig is. Natuurlijk zamelen we ook geld voor een verjaardagscadeau in. Allemaal welkom en neem gerust vrienden en vriendinnen mee!

Lees verder

27 april 2018: Gemeentereis naar Passau, Wenen, Bratislava en Praag

05-04-2018

Deze vier steden komen steeds meer in zicht. De ‘Gemeentereis’ vertrekt op vrijdag 27 april. Een prachtige groep van 26 deelnemers zullen deze reis meemaken en in de wandelgangen proeven we het enthousiasme.

We zien er naar uit om deze 11-daagse reis met elkaar op te mogen trekken en volop genieten van elkaar en

van alles dat we gaan zien en meemaken. We vertrekken om 8.00 uur vanaf De Fontein. Wilt u ons dan uitzwaaien, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn. 

Reisleiders Germen en Saakje van IJs 

Lees verder

Oproep Liturgisch bloemschikken

12-03-2018

Al sinds jaar en dag verzorgt mevrouw Tet Tromp het liturgische bloemschikken in onze bijzondere diensten, zoals  bij Advent en Kerst, de diensten in de Stille Week en de laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Onlangs heeft  zij aangegeven (er stond een stukje op de zondagsbrief van 4 febr. jl.) dat zij er mee is gestopt. Wij vinden dit jammer, maar begrijpen en respecteren haar keuze ook zeer goed. Graag zouden we zien dat dit niet het einde betekent van de liturgische bloemstukken in onze bijzondere diensten. Bij deze doen we dan ook een OPROEP: wie heeft er groene vingers en is creatief en vindt het leuk om op een liturgische manier bloemstukken te maken? U kunt het aangeven bij iemand van de taakgroep Eredienst. Namens de Taakgroep,

Margreet Mollema

Lees verder

Veertigdagenproject kindernevendienst: Zaaien en groeien

11-03-2018

In de veertigdagentijd lezen we tijdens de kindernevendienst Bijbelverhalen rondom het thema ‘zaaien en groeien’. Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend beeld voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren. Ook in andere Bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en over wat het betekent om in hem te geloven. Op een poster in de kerk ontdekken de kinderen iedere week iets nieuws.

Lees verder

Diaconie in Aktie: voedselbank-actie

11-03-2018

Na het leuke resultaat van de vorige actie, willen we vanuit de diaconie na biddag (14 maart) starten met de tweede inzamelactie voor de voedselbank. U kunt ook in de navolgende week als de kerk open is voor andere activiteiten nog uw bijdrage in de kar zetten. Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 18 t/m woensdag 21 maart 2017. Bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt die u op elk moment kunt inleveren door het op de kar te zetten. De volgende producten zijn dan érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk.

Taakgroep diaconie

Lees verder

22 december 2017, Attention for You (in 4:14)

14-12-2017

We starten om 19.30 en het programma eindigt rond 21.00 uur.

Lees verder

Tienerdiensten

27-10-2017

Dit jaar is de rode draad binnen de tienerdiensten 'Groeien in geloof'. De vraag die daarbij centraal staat is: Wat heb je nodig om zo'n sterk geloof te krijgen als een goed gewortelde boom? Elke dienst zal een van de onderstaande onderdelen van het antwoord centraal staan. Vruchtbare aarde, water en zonlicht of anders gezegd. Lees de bijbel, neem tijd voor God door te bidden, laat je vullen door de Heilige Geest en aanbid Hem en ervaar Zijn liefde. Daarnaast gaan we dit seizoen ons verdiepen in het avondmaal. In de tienerdienst van 5 november zullen we hier mee starten. We gaan nadenken, praten en ervaren wat het avondmaal was en is. Voor deze keer starten we om 9.30 uur in onze eigen ruimte. We bereiden ons hiermee voor op de avondmaalsviering op 19 november.

Romana, Andre en Ruben

Lees verder

Startfeest Attention 4 You (A4Y)

17-10-2017

Vrijdag 3 november start A4Y met een startfeest. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan ben je van harte welkom in 4-14.  We starten om 19.30 en het programma eindigt rond 21.00 uur. Neem voor dit feest iets mee dat voor jou waardevol is! Data dit seizoen: 17 november, 1 december, 22 december, 5 januari, 19 januari, 16 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 27 april. Noteer ze vast in je agenda en op de kalender.

Lees verder

Lege flessenactie World Servants

28-07-2017

Het is u vast niet ontgaan dat de lege flessenactie voor World Servants weer is begonnen! Vorige week hebben we de bak voor het eerst geleegd en dit heeft een mooi bedrag opgeleverd. Zou u het komende jaar weer met ons mee willen sparen?

Mocht u er niet bij zijn geweest bij de start van de nieuwe actiegroep van 2018 op 25 juni, dan kunt u bij de stand in de hal een informatieboekje ophalen en als u ons financieel wilt ondersteunen liggen er sponsorkaarten klaar.

Namens de actiegroep De Fontein, Anika van der Wal

Lees verder