15 juli 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Uitzwaaidienst World Servants Bolivia)

01-07-2018

Vandaag is de uitzwaaidienst voor de World Servants groep. De groep laat u vandaag zien en ervaren hoe een dag op project er uit zou kunnen zien. Tijdens de dag(dienst) zullen de verschillende pijlers van een World Servants-project aan bod komen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Impuls. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair werk PGL en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Welkom en mededelingen

Gebed

Zingen: Dank u voor deze nieuwe dag

Pijler Geloof: GoedeMorgengesprek (GMG)

Zingen: Lied 575 (Opw.) Heer U bent welkom

Pijler Bouwen

Zingen: Lied 769 (Opw.) Bouw uw Koninkrijk

Pijler Cultuur: Kinderprogramma

Zingen kinderlied: Lees je bijbel bid elke dag

Pijler Cultuur: Huisbezoek

Zingen: Lied 767 (Opw.) Familie

Pijler Persoonlijke ontwikkeling

Overdenking:  Movement of builders

Zingen: Ga! (van Martijn Buwalda)

De kinderen komen terug

Zegen meegeven aan WS-deelnemers

We zingen hen toe: De Here zegent jou (Kinderopwekking 185)

Voorbeden en dankgebeden

Collecte

Zingen slotlied: Lied 710 (Opw.) Zegen mij

Lees verder

Vakantiestop koffiedrinken

29-06-2018

Woensdag 4 juli was voorlopig de laatste keer dat er op woensdagmorgen koffiedrinken was in De Fontein. Daarna houden we een aantal weken vakantie maar op woensdag 22 augustus zijn we weer ‘terug van weggeweest’ en is iedereen weer van harte welkom voor een lekker kopje koffie met koek, een praatje en gezelligheid,

Jeltsje, Annie, Hanneke en Piet.  

Lees verder

22 juli 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

28-06-2018

Lees verder

29 juli 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

24-06-2018

Lees verder

5 augustus 2018, 09.30 uur: ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop

20-06-2018

Lees verder

12 augustus 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

16-06-2018

Lees verder

19 augustus 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

13-06-2018

Lees verder

26 augustus 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

11-06-2018

Lees verder

Dringend oppas nodig!

01-06-2018

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl

Lees verder

Tienerkamp De Fontein

01-06-2018

Zaterdag 7 en zondag 8 juli is het weer zover. Het jaarlijkse tienerkamp van De Fontein. Dit jaar hebben we een toplocatie, en wel op het Summercamp in Heino. Een reusachtig terrein met een groot sportveld, basketbalveld, volleybalveld, zwembad, sporthal, bioscoop, midgetgolf en verschillende mogelijkheden voor outdoor activiteiten. De kosten voor het kamp zijn € 15,00 per persoon. We vertrekken op zaterdag 7 juli om 10:00 vanaf De Fontein en zijn zondag rond 15:30 weer terug. Er is een flyer met meer informatie, dus ben je geïnteresseerd en heb je de flyer nog niet. Laat het even weten! Opgeven is verplicht en kan bij Karina van der Wal,

Lees verder

Kidsspecial

25-05-2018

Zondag 3 juni is er weer een Kidsspecial. De kinderen gaan de hele dienst aan de slag met het thema: Durf jij te delen? We spelen het Kinderen en Armoedespel, praten door over arm en rijk en wat daarover in de Bijbel staat. De jongsten zullen vooral aandacht aan Jesca besteden en voor haar iets moois maken omdat zij 26 juni jarig is. Natuurlijk zamelen we ook geld voor een verjaardagscadeau in. Allemaal welkom en neem gerust vrienden en vriendinnen mee!

Lees verder

Kampeerweekend

18-05-2018

In het weekend van vrijdag 22 juni t/m zondag 24 juni  is het kampeerweekend van De Fonteingemeente dat al voor de zesde keer wordt gehouden. De eerste mensen hebben zich ondertussen aangemeld, maar er kunnen nog meer bij. Er is volop ruimte voor kampeerders, maar ook daggasten zijn van harte welkom. Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om een dagje door te brengen op het terrein van de Kleine Wielen. Verder is het goed om te weten dat er vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan. Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur waarna we aan het eind van de middag de barbecue aansteken. Aanmelden (kampeerders, daggasten, bakkers en smulpapen  voor het pannenkoekbakken en BBQ) kan tot zondag 17 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Dijkstra en/of Peter de Vries. Aarzel dus niet en geef je op voor het kampeerweekend.

Lees verder

23 september 2018: Startzondag met gezamenlijke lunch

01-05-2018

Meer informatie volgt

Lees verder

2 september 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (afscheid en bevestiging ambtsdragers)

30-04-2018

Lees verder

Fontana Musica

20-04-2018

Fontana Musica wil zich dit seizoen graag nog eenmaal laten horen en wel in de (gewone) dienst van 3 juni. Er zijn 4 repetities gepland: op de woensdagavonden 9, 16, 23 en 30 mei, steeds van 19:00 – 20:15 uur in De Fontein. Een ieder is welkom, waarbij verwacht wordt dat men in ieder geval 3 van de 4 repetities bijwoont. Mensen die eerder meegezongen hebben, worden verzocht de muziek(-map) van thuis mee te nemen

Lees verder

27 april 2018: Gemeentereis naar Passau, Wenen, Bratislava en Praag

05-04-2018

Deze vier steden komen steeds meer in zicht. De ‘Gemeentereis’ vertrekt op vrijdag 27 april. Een prachtige groep van 26 deelnemers zullen deze reis meemaken en in de wandelgangen proeven we het enthousiasme.

We zien er naar uit om deze 11-daagse reis met elkaar op te mogen trekken en volop genieten van elkaar en

van alles dat we gaan zien en meemaken. We vertrekken om 8.00 uur vanaf De Fontein. Wilt u ons dan uitzwaaien, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn. 

Reisleiders Germen en Saakje van IJs 

Lees verder

Rommelmarkt

16-03-2018

Op 24 maart is het zover. De rommelmarkt! U bent welkom van 9.30 tot 14.00 te komen sneupen. Bij het draaiend rad zijn mooie prijzen te winnen en er is een koffiehoek met koffie/ thee/ fris en er worden oliebollen gebakken. Rond 12 uur is er soep met een broodje. Om 13.00 start de finale verkoop. U kunt dan een zak kopen en alles wat er dan in past mag u meenemen. Heeft u nog spullen in te brengen kan dat op donderdag 22 maart van 18.30-21.00 en vrijdag 23 maart van 10.00-13.00 uur (voor grote meubels is geen plaats). Inmiddels hebben vele vrijwilligers zich aangemeld. Daarvoor dank! Voor alle vrijwilligers (ook voor cakebakkers en koffieploeg) is er een informatiebrief. Deze is af te halen bij Stand van World Servants in de hal.

Gerda Koezema en de jongeren van WS

Lees verder

Oproep Liturgisch bloemschikken

12-03-2018

Al sinds jaar en dag verzorgt mevrouw Tet Tromp het liturgische bloemschikken in onze bijzondere diensten, zoals  bij Advent en Kerst, de diensten in de Stille Week en de laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Onlangs heeft  zij aangegeven (er stond een stukje op de zondagsbrief van 4 febr. jl.) dat zij er mee is gestopt. Wij vinden dit jammer, maar begrijpen en respecteren haar keuze ook zeer goed. Graag zouden we zien dat dit niet het einde betekent van de liturgische bloemstukken in onze bijzondere diensten. Bij deze doen we dan ook een OPROEP: wie heeft er groene vingers en is creatief en vindt het leuk om op een liturgische manier bloemstukken te maken? U kunt het aangeven bij iemand van de taakgroep Eredienst. Namens de Taakgroep,

Margreet Mollema

Lees verder

Vakanties met aandacht 2018

12-03-2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.  Er zijn  mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals:  eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg , mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september  is er een Friese vakantieweek voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehotel  IJsselvlietdt in Wezep, verzorgd  door diakenen uit Joure  en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie,

Riekje Steen.

Lees verder

Veertigdagenproject kindernevendienst: Zaaien en groeien

11-03-2018

In de veertigdagentijd lezen we tijdens de kindernevendienst Bijbelverhalen rondom het thema ‘zaaien en groeien’. Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend beeld voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren. Ook in andere Bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en over wat het betekent om in hem te geloven. Op een poster in de kerk ontdekken de kinderen iedere week iets nieuws.

Lees verder

Diaconie in Aktie: voedselbank-actie

11-03-2018

Na het leuke resultaat van de vorige actie, willen we vanuit de diaconie na biddag (14 maart) starten met de tweede inzamelactie voor de voedselbank. U kunt ook in de navolgende week als de kerk open is voor andere activiteiten nog uw bijdrage in de kar zetten. Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 18 t/m woensdag 21 maart 2017. Bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt die u op elk moment kunt inleveren door het op de kar te zetten. De volgende producten zijn dan érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk.

Taakgroep diaconie

Lees verder

22 december 2017, Attention for You (in 4:14)

14-12-2017

We starten om 19.30 en het programma eindigt rond 21.00 uur.

Lees verder

Tienerdiensten

27-10-2017

Dit jaar is de rode draad binnen de tienerdiensten 'Groeien in geloof'. De vraag die daarbij centraal staat is: Wat heb je nodig om zo'n sterk geloof te krijgen als een goed gewortelde boom? Elke dienst zal een van de onderstaande onderdelen van het antwoord centraal staan. Vruchtbare aarde, water en zonlicht of anders gezegd. Lees de bijbel, neem tijd voor God door te bidden, laat je vullen door de Heilige Geest en aanbid Hem en ervaar Zijn liefde. Daarnaast gaan we dit seizoen ons verdiepen in het avondmaal. In de tienerdienst van 5 november zullen we hier mee starten. We gaan nadenken, praten en ervaren wat het avondmaal was en is. Voor deze keer starten we om 9.30 uur in onze eigen ruimte. We bereiden ons hiermee voor op de avondmaalsviering op 19 november.

Romana, Andre en Ruben

Lees verder

Startfeest Attention 4 You (A4Y)

17-10-2017

Vrijdag 3 november start A4Y met een startfeest. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan ben je van harte welkom in 4-14.  We starten om 19.30 en het programma eindigt rond 21.00 uur. Neem voor dit feest iets mee dat voor jou waardevol is! Data dit seizoen: 17 november, 1 december, 22 december, 5 januari, 19 januari, 16 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 27 april. Noteer ze vast in je agenda en op de kalender.

Lees verder

Lege flessenactie World Servants

28-07-2017

Het is u vast niet ontgaan dat de lege flessenactie voor World Servants weer is begonnen! Vorige week hebben we de bak voor het eerst geleegd en dit heeft een mooi bedrag opgeleverd. Zou u het komende jaar weer met ons mee willen sparen?

Mocht u er niet bij zijn geweest bij de start van de nieuwe actiegroep van 2018 op 25 juni, dan kunt u bij de stand in de hal een informatieboekje ophalen en als u ons financieel wilt ondersteunen liggen er sponsorkaarten klaar.

Namens de actiegroep De Fontein, Anika van der Wal

Lees verder