Collecteafkondiging Sulawesi

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben zeker 1570 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental nog zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!  Geef tijdens de extra collecte op zondaf 14 oktober of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.