Activiteiten

content image

De Fontein bruist van de activiteiten.
We maken onderscheid tussen eenmalige bijeenkomsten en doorlopende activiteiten.
De eerste staan vermeld onder Nieuws, samen met andere actualiteiten uit de gemeente, de tweede onder Vast aanbod. En in de Agenda staan alle data handzaam bij elkaar.

AGENDA

19 augustus 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

13-06-2018

Organist is Arjen Nauta. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de tweede is een extra collecte voor Noodhulp.  


Liturgie


De ambtsdragers komen binnen
Oefenen voor de dienst: Gezang 10 (LvdK) David heeft de reus verslagen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 86: 3 en 5 (LB) Allen die als goden blonken
Votum en groet

Zingen: Psalm 86: 6 en 7 (LB) Zie, o God, de trotse bende
Inleiding op deze dienst
Meezingen met of luisteren naar: Lied 717 (Opw) Stil, mijn ziel, wees stil
Gebed bij de opening van de Schrift
Als kinderlied zingen we een lied dat past in deze dienst
Meezingen of luisteren: Lied van Marcel Zimmer: Goliath (filmpje)
Schriftlezing: Numeri 13: 25-28, 33 en Deut. 9: 1-6 (NBV)
Zingen: Lied 605: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) De toekomst is al gaande 
Schriftlezing: 1 Samuël 17: 1-11, 32-37, 40-51 (NBV)
Zingen: Gezang 10: 1, 2, 3, 4 en 5 (LvdK) David heeft de reus verslagen
Verkondiging
Zingen: Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Zing voor de Heer een nieuw gezang
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 (LB) Jezus, ga ons voor deze wereld door
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Lees verder

26 augustus 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

11-06-2018

Lees verder

23 september 2018: Startzondag met gezamenlijke lunch

01-05-2018

Meer informatie volgt

Lees verder

2 september 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (afscheid en bevestiging ambtsdragers)

30-04-2018

Lees verder