7 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Israëlzondag)