24 december 2018, kerstkuier (in plaats van de kerstavonddienst)