20 mei 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 1e Pinksterdag

 Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Zending  en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen vóór de dienst: Lied 181 (bundel ‘Zingende gezegend’; mel. Gez. 293 LvdK) en ‘Welkom, welkom, iedereen’ (met filmpje)

Welkom en mededelingen

In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Aanvangslied: Gez. 242: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

Zingen: Gez. 250: 5

‘Het wonder van het pinksterfeest’

Zingen: Lied 472 (ELB)

Gebed

Zingen: ‘Wij zullen gaan’  

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

Zingen: Lied 183: 1, 2 en 3 (Zingende gezegend; mel. Ps. 33 LvdK)

Schriftlezing: Hand. 2: 44-47

Verkondiging (tekst: Hand. 1: 8)

‘Toon mijn liefde’ (filmpje)

Zingen: Lied 213 (ELB)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven

Slotlied: Lied 382 (ELB)

Zegen