15 oktober 2018, 14.30 uur ouderenmiddag

Op maandag 15 oktober vindt de najaarsbijeenkomst voor ouderen van De Fontein plaats.  De meditatie wordt verzorgd door ds. Alfons van Vliet en als gast hebben we mevrouw De Boer in ons midden. Zij vertelt over de kledinginzameling van het Leger des Heils. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra, tel. 2670306. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen.

Taakgroep Ouderen