1 juli 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

Doel tweede collecte

De tweede collecte is voor JOP Landelijk jeugdwerk PKN: Met school naar de kerk. In sommige plaatsen is het lijntje tussen kerk en school dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen